שיחת השבוע פרשת ויגש

חיים יהודיים מאת מנחם כהן

בימי החנוכה היו הרב דורון בפלר ורﬠייתו שרה ﬠסוקים בהכנת אירוﬠ גדול, למשפחות הרחבות של זוגות שטרם זכו להיפקד בילדים. "מטרת האירוﬠ. שנוﬠד לנשים – אם, חמות, גיסה וכדומה – להנחות מה לומר ומה לא, מתי, כמה ואיך. לפﬠמים יש רצון כן ואמיתי לסייﬠ, אבל התוצאה הפוכה", הוא מסביר.

בני הזוג בפלר הקימו את ארגון אדו"ה אחרי שהם ﬠצמם ציפו חמש שנים לילד. דורון (32) משמש רב בישיבת הסדר בקריית גת ובזמנו הפנוי מקדיש ממרצו לפﬠילות. "רﬠייתי היא לב הארגון וﬠושה את רוב הﬠבודה", הוא מבהיר.

לבד במﬠרכה
השבים שﬠברו ﬠליהם בציפייה לילד הפגישו אותם ﬠס הקשיים הפוקדים זוגות כאלה. "היינו לבד. אנשים לא באמת הבינו מה ﬠובר ﬠלינו", הוא מסביר. "התגוררנו בגבﬠת מרדכי בירושלים, מקום שוקק ילדים. אבל מי שאין לו ילדים, ליבו נצבט למראה הﬠגלות הרבות".

ככל שחלפו החודשים גבר הסבל: "מהשנה השלישית אתה חש את מבטי הרחמים, ואז מגיﬠות השאלות וזרם הﬠצות, שרק מﬠצים את הקושי. לא פﬠם יש גם משבר אמוני ושאלות 'למה'. ברוך השם, כיום יש יותר סיוﬠ, ידﬠ והבנה, בפן הרפואי וההלכתי. יש למשל ארגוני 'פוﬠ׳'ה' ו'בוני ﬠולם', שפﬠילות הקודש שלהם ﬠצומה ומסייﬠת רבות לאותם זוגות".

חומת הבושׁה נופלת
בפרסומי הﬠמותה לא תמצאו את הביטוי 'חשוכי ילדים', אלא 'מאותגרי פוריות'. "אל תשתמשו במושג 'חשוכי ילדים', הפוצﬠ את לב הזוגות האלה". ביקש הרב בפלר במהלך הריאיון. הניסיון שצברו הוא ורﬠייתו מאפשר להם להתמקד בנקודות החשובות. "אנחנו מביאים למפגשים רבנים שחוו את הקושי הזה, כדי שתהיה להם שפה משותפת ﬠם קהל היﬠד. דבריהם מחזקים מאוד את המשתתפים והם יוצאים מחוזקים באמונה".

באירוﬠים האלה משתתפים כל החוגים והﬠדות. הרב בפלר מחייך "אני אומר שהמשיח יבוא מהאירוﬠים האלה. באים אלינו זוגות מכל החוגים, המגזרים, הﬠדות והחצרות. בתחילה יש החשים מבוכה ואי-נוחות, אבל לנוכח התרומה האדירה שהם מקבלים, חומת הבושה נופלת". אין דבר המשמח את הזוג בפלר מזוגות שמפסיקים לבוא. "אנחנו מצלצלים ומתרגשים לשמוﬠ ﬠל בשורות טובות". הוא אומר.

לא ללחוץ
הפﬠילות מלוּוה סיפורים מרגשים. "היה זוג מבוגר שהשתתף בשבתון שﬠשינו", הוא מספר. "כﬠבור שנה התקשרו לבשר שזכו לחבוק בן. האישה סיפרה שהרופאים היו פסימיים, ובﬠקבותיהם גם היו בדיכאון. אבל אותה שבת פשוט הרימה אותם, ופתאום קרה הנס".

יש בפיו מסר לציבור הרחב: "אל תביטו ﬠל הזוגות האלה ברחמים. חדלו ממתן ﬠצות וסגולות. היו בטוחים שהזוגות כבר שמﬠו ﬠל כך. ולמﬠגל הקרוב יותר, לא ללחוץ. אם אתם רוצים לסייﬠ, פשוט התפללו ﬠליהם".

מקור http://www.chabad.org.il/_Uploads/2233sh1616LQ.pdf

 

החוויה האישית שהולידה ארגון – שיחת השבוע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

X

   כנס העצמה לנשים - אחותנו את  לפרטים והרשמה

¤