הרב נחום נרי'ה שליט"א, ראש ישיבת "תורה בציון"

ב"ה ח'י כסלו תשע"ד

לידידים ומוקירים מחיי נפשות רבות!

שלו' וברכה!
רחש לבם הטהור של משפחת בפלר שיחי', מלומדי בית מדרשנו וביתו רעיון מקורי. בתוכניתם להקים ולפתח פעילות של קבוצות תמיכה מקרב זוגות צעירים שנישאו ועדיין לא נפקדו בילדים.
זוגות אשר עברו ועוברים סבל רב עד שיתברכו בפרי-בטן אם בדרך טבעית ואם בסיוע רפואי לפוריותם. והסבל הנפשי החוויות אשר עוברים בני הזוג קשות הן מאוד. קבוצות התמיכה בע"ה תסייע ותמתן את הסבל הנפשי העמוק בתקופות ההמתנה והציפייה, וימעטו את השריטות הנפשיות שעשויות להשאר לנצח. גדולי אמונה יחזקו את ההבנה והאמונה בבטחון ובישועת השם.
יהי ה' עמכם לחזק לנשברי לב המיחלים לה' חיזוק שהעידוד והתמיכה כשלעצמן יבשרו טוב וישועה.

בברכת חזקו ואמצו להחיות עם-רב
בתפילה לשוכן בציון
לקיום פרו ורבו בקרב הארץ
נחום בלאאמו"ר הרב משה צבי זצ"ל
נרי'ה

 

הרב יעקב שפירא שליט"א, ראש ישיבת "מרכז הרב"

בס"ד אדר ב' תשע"ד

מכתב ברכה והמלצה

ידידי היקרים לבית משפחת בפלר הי"ו רחש ליבם להקים מרכז תמיכה לעודד זוגות צעירים אשר עדין לא נפקדו בזש"ק.
למותר לציין את הדאגה של זוגות אלו במציאות פתרון לבעייתם, ויחד עם חובת התפילה שהקב"ה מתאוה לה, עלינו לפעול לעודדם ולייעצם בכל הקשור לעניין חשוב ונעלה זה.
וע"כ מצטרף אני בברכה לתמיכה בכל לב על הרעיון הנפלא, אשר בעזה"י לכשיצא אל הפועל, יביא מזור ועידוד לכל הנצרכים לה, ומצווה רבה היא לעודדם ולסייע ככל הניתן להגשמת הרעיון כי מצוה רבה היא. ובעזה"י הקב"ה יהיה בעזרם, וחפץ ד' בידם יצליח, מתוך מנוחה ושמחה ויישוב הדעת.

בברכה נאמנה,
יעקב שפירא
מרכז-הרב, ירושלים

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

X

   כנס העצמה לנשים - אחותנו את  לפרטים והרשמה

¤