אדו"ה היא בית לזוגות מאותגרי פוריות.

מקום של חברות ושל אחווה בין אנשים מיוחדים.

קהילה של זוגות שיש בהם אמונה שהקב"ה בחר בהם לשליחות באתגר משמעותי, והם מאמינים ומצפים ביחד.

מקום של שיתוף, של הכלה, שבו מקבלים כוחות ועוצמה לדרך. מקום שבו מרגישים אהובים ורצויים.

אדו"ה היא מקום מכיל שדואג לזוגות, מקום עם חוויות של העצמה וגם של כיף, של אמונה והקלה. מקום של של ביטחון ושל בית.

X

   כנס העצמה לנשים - אחותנו את  לפרטים והרשמה

¤